Výroba pomníků - realizace

Pomníky, náhrobky, krytí na hroby

Chtěli byste renovovat pomník? Máte nové hrobové místo? Nevíte, kde začít?

Pomník, náhrobní desky Pomník, nárhobní deska
Pomník, náhrobní deska Pomník

Velmi rádi se Vám budeme věnovat a řešit Vaše problémy spojené s hrobovým místem.

V rámci první návštěvy, v příjemném prostředí, probereme se zákazníkem jeho požadavek na pomník, či stavbu, jeho představu o barvě přírodního kamene, rozměrech atd.

Nemá-li zákazník přesnou představu, nabídneme mu v prvé řadě výběr barvy přírodního materiálu- převážně žuly, jak ze vzorníků , tak z již hotových výrobků, vystavených v naší nové výstavní síni. Tím pozvolna přejdeme k volbě tvaru nápisové, krycí nebo epitafní desky, z tištěného katalogu, skladových zásob nebo provedeme ve spolupráci se zákazníkem návrh nový , zcela originální, kde spojíme představy zákazníka s technickými možnostmi přírodního kamene a vlastní montáže pomníku.

V rámci této bezplatné odborné konzultace probereme se zákazníkem výhody a nevýhody jednotlivých druhů žul , mramorů a dalších přírodních materiálů. Vzhledem k tomu , že i vlastní provedení montáže urnových pomníků, jednohrobů, dvojhrobů nebo hrobek skrývá celou řadu variant ovlivňujících konečnou cenu a životnost díla, věnujeme i této otázce velkou pozornost , včetně konzultace přímo na hřbitově.

Jakmile má pomník konečnou podobu co se týká barvy i tvarového provedení, následuje fáze předběžné kalkulace, tak aby se zákazník mohl seznámit s cenovou relací. V případě , že představa zákazníka se neshoduje s touto kalkulací, nabízíme možnost úprav technického řešení nebo volbu jiného materiálu, tak aby při zachování všech důležitých vlastností ovlivňujících funkčnost a životnost pomníku...., byla splněna představa zákazníka o částce investované do pomníku.

Ukázky našich kamenických prací - pomníky, nápisové desky, krycí desky, hřbitovní doplňky ...

Jakmile je zákazník spokojen s tvarovým , materiálovým i cenovým řešením pomníku následuje přesné zaměření hrobového místa nebo stavby a vyhotovení finální cenové kalkulace. Tato cena je konečná a nedojde-li ke změně požadavků ze strany zákazníka tak i neměnná.

V tomto duchu je sepsána smlouva o dílo , kde jsou přesně vymezena práva a povinnosti obou stran a hlavně konečný termín předání díla.
O předání je sepsán předávací protokol , kde má zákazník možnost vyjádřit se k případným nedostatkům a je dohodnut termín jejich odstranění.

Vyzkoušejte nás !  Naše kamenictví provádí pomníkové zakázky  především v regionu Brno - Svitavy (ale i jinde).