Dotace z fondů EU

Publicita.jfif

Evropský fond pro regionální rozvoj

Díky dotacím z  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se nám daří zefektivňovat firemní řídící a výrobní procesy.