Podporujeme Linku bezpečí

V letošním roce jsme se stali partnery Linky bezpečí ! 
I díky naší podpoře bude možné denně vyřídit více telefonátů a pomoci tak dětem, které se ocitnout  v tíživé životní situaci, se kterou si neví rady (šikana, kyberšikana, sebepoškozování, týrání, myšlenky na sebevražku atd.)
Není nám to lhostejné i my máme děti.

Fotogalerie