Jak upravit hrob na Dušičky?

Památka zesnulých, lidově Dušičky, připadá na den 2. listopadu. Památka se slaví od 10. století. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí

Aby byl rodinný hrob na Dušičky v plném lesku, nestačí položit na něj v době svátků dušičkový věnec a zapálit svíčky. Asi bude třeba vybavit se potřebným nářadím, náčiním a prostředky a ještě před Dušičkami provést „generální úklid“ pietního místa.

Zásadní problematikou je, jakým způsobem a z jakého materiálu je náhrobek zhotoven. Zda je pokryt náhrobní krycí deskou (v celé ploše nebo jen zčásti) a z jakého materiálu je zhotoven obrubník v případě, že je plocha hrobu pokryta trávou, květinovou výsadbou nebo kamennou drtí.

Máte pomník a rámy z terasa?

Teraso je materiál zhotovený ze směsi cementu a drobného štěrku sbroušený do hladkého až lesklého povrchu. Z terasa se vyráběly obrubníky a náhrobní desky především v 60. až 80. letech 20. století. Teraso lze čistit mechanicky (kartáč, saponát, eventuálně přípravek na čistění domácí sanitární keramiku či dlažbu). Teraso znečistěné rzí či mastnotou snese i čisticí prostředky na kámen. Nezapomeňte však na jednu důležitou věc. Teraso jakožto betonová směs, při každém mechanickém čištění, obzvláště starší teraso, zmenšuje svůj objem. Tzn., že ocelovým kartáčem sice odstraníme všechny usazeniny, mech apod., ale zároveň všechny nerovnosti ještě prohloubíme a zvětšíme. To pak znamená, že všechny nečistoty budou v rámech usazeny dříve a rychleji než nyní.  A rada nakonec. Rádoby odborné čištění, rádoby odborníky, stylem vysokotlaká voda a pak nátěr lakem nebo zvýrazňovačem barvy, je krásná věc. Nicméně tu samou činnost zvládnete i vy sami v ceně řádově stokorun, výsledek bude stejný a zbylé tisíce raději projezte.

Máte žulový nárobek?

Žulu obvykle postačí vydrhnout kartáčem a silnějším saponátem. Na leštěnou žulu nebudeme používat ocelový kartáč. V případě úporných skvrn můžeme na žulu použít i chemická rozpouštědla nebo čističe sanitární keramiky na bázi kyselin, jakož i docela obyčejný ocet. Tyto kyselé přípravky rozpustí minerální usazeniny. Velmi dobře se nám osvědčil Lithofin Grundreininger, který se používá jako šampon do vody na celkové umytí hrobu. Větší nečistoty kolem luceren od vosku a jiných úporných nečistot odstraní Lithofin Intensivreininger, který používáme neředěný přímo na nečistotu.

Máte starší hrob pod stromy? Tvoří se Vám na něm mech? Pomůže Vám dvakrát do roka ošetřit hrob přípravkem  Lithofinem Stein Rein. První ošetření musí být s kartáčkem, zbytek mechu potom zčerná a do další údržby je viditelný výsledek. Pravidelným ošetřováním se zbavíte mechu úplně.

Leštěná žula na rozdíl od terasa bude mít i po letech svůj povrch hladký a po očištění lesklý, nehrozí žádné vytváření nebo prohlubování děr na povrchu kamene.

Máte náhrobek z mramoru ?

Mramorový náhrobek můžeme čistit jemným kartáčem a tekutými bezfosfátovými „písky,“ které používáme na nádobí. Kámen před čistěním namočíme, pak důkladně opláchneme. Pamatujme si, že mramor nesmí přijít do styku s kyselinami (leptají ho, a to se týká i octa), a dále s rozpouštědly (rozpuštěná nečistota vsakuje do kamene a barví jej).

Možná, že zjistíte, že je zapotřebí více než jen voda, kartáč a saponát, že bude zapotřebí zásadnější údržba.
- dosypat kamennou drť
- obnovit  již téměř nečitelné nápisy na pomníku
- pořídit novou vázu nebo lucernu (svítilnu)
- zakrýt hrob žulovou krycí deskou 
- provést celkovou renovaci hrobu...

Neváhejte a kontaktujte nás co nejdříve, abychom mohli Vaše požadavky vyřídit včas.


Tip na konec – při pokládání věnců na žulovou krycí desku dbejte na to, aby kovové prvky (drátky, hřebíky) nepřišly do přímého styku s deskou. Rezavé fleky se odstraňují velmi problematicky.

A teď stačí už jen zavzpomínat a zapálit svíčku... a nebo použijte moderní LED elektronické svíčky. Věrně napodobují plápolání plamene a mohou svítit až 3 měsíce. Jsou také bezpečnější než manipulace s otevřeným ohněm.

Fotogalerie