Ochrana osobních údajů

Souhlasem uděluji společnosti

METAL GRANIT spol. s r.o. se sídlem Letovice, Pražská 562/49, PSČ 67961, IČ: 46975039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7599

jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, IČO příp. DIČ. Osobní údaje budou zařazeny do marketingové databáze za účelem zasílání obchodních nabídek případně informací o nových produktech v rámci ekonomické činnosti správce, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoliv písemně na adrese správce požádat o ukončení  zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně  za účelem  plnění povinností správce či příjemce osobních údajů.

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jsem informován o tom, že mám možnost požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinnen mi  tuto informaci bez zbytečného odkladu bezplatně sdělit buď v listinné  podobě nebo elektronicky. V případě každé další žádosti má správce právo za poskytnutí informace požadovat  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení. Dále mohu požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o omezení spracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Jestliže bude moje žádost podle předchozí věty  shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty prní nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


METAL GRANIT spol. s r.o.

Pražská 562/49
679 61 Letovice
+420 516 474 808
mg@metalgranit.cz

+420 516 474 808

CZ | EN | DE

CZK | EUR

Nákupní košík

0 Ks Celkem 0 Kč

© 2015 Metal Granit spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek

Webdesign: GLIPS | Powered by: Webglobal

Tento web používá cookies. Více informací o používaní souborů, jejich uplatnění a schválení lze nalézt zde

OK